002hyetgin.JPG

hyetgin.jpg

oslodayım_2009_ağustos.jpgHIFZI &DÖNDÜ CİDE 1971.jpgköyde ırgatlık.jpg
Eğiim Müfettişi, Dereçatı İlkokulu, Araç Ortaokulu, Abdurrahmanpaşa Lisesi, Çorum Öğretmen Okulu, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü (Pedagoji) de okudu. İletişim,Halkla İlişkiler,Sınıf Yönetimi,Liderlik Eğitimi, Çoklu Zeka, Öğrenme Stilleri konuları ilgi alanlarıdır. Bireysel ve kurumsal olarak çok sayıda eğitim çalışmasına öğrenci/öğretici olarak katıldı. Değişim yönünde tercih kullanır. Siyasi partileşememiş "vasatlık" karşıtı değişimcidir. Anılarını örnek olay niteliğinde yazmaya çalışmaktadır.

rabiyenn dügünü.jpg


Antalya Müfettişler.JPG
YIL 2000 ANTALYA EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BİR TOPLANTI ÖNCESİNDE TOPLU HALDE

İSKANDİNAVYA GEZİSİNE BAŞLADIK


s5003580.jpgS5003676.JPG

S5003706.JPGS5003983.JPG
HIFZI CİDE 1970.jpgHıfzı hamdiköyde1.jpg