HOŞ GELDİNİZ.

yflsl.pngimage002.gif
MEB/YEĞİTEK Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu Yenileme Kursu Wiki Topluluğu. Bu topluluk, kurs süresince üzerinde çalışılan konularla ilgili algılamalarınızı birbirinizle paylaşabileceğiniz bir alanı sunmaktadır.
Bu toplulukta, kurs esnasında görevlendirildiğiniz takımda etkinliklerinizi ve çeşiti dosyalarınızı (Okul Teknoloji Planı, Çalışma Planı ve Seminer konuları vb.) paylaşarak fikir alış-verişinde bulunabilirsiniz. Kurs boyunca yapacağınız takım çalışmalarından bazılarını, bu Wiki sayfamızda paylaşacaksınız.
Günümüzde sosyal medya araçları adıyla da anılan web yazılımları sayesinde, eğitim ortamında yalnızca öğrenciler değil, öğretmenler de izole durumda kalmaktan kurtulmaktadırlar. Eğitimciler, öğrenciler ve tüm diğer kullanıcılar sosyal medya sayesinde, haber ve tartışma gruplarında, e-posta ve hızla ortaya çıkan yeni, yeni web tasarımları aracılığıyla, bilgi ve projelere rahatlıkla ulaşabilmekte ve paylaşabilmektedirler…
Öğretmenlerin ve öğrencilerin İnternette aktif olarak katılabileceği milyonlarca sanal ortam ve bu sanal ortamlarda paylaşılan projeler bulunmaktadır. Sosyal medya sayesinde gerek eğitim yöneticileri, gerekse öğretmenler, Internet üzerinden birçok ders plânına, kitaba, dergiye, veri depolarına, görüntü ve ses bilgilerine, yazılımlara v.s. ulaşabilmekte ve kullanabilmektedirler. Bilgiye ulaşmada artık zaman ve yer kavramlarının önemi kalmadığı ortadır. Artık dünyanın bütün sınıfları birbirine bağlanabilmekte ve bu çevrimiçi sınıflarda her sınıf ve öğretmen, kendi ders plân ve çalışmalarını bütün dünyayla paylaşarak, web sayfalarına koydukları projelerle sınıf duvarlarını kaldırmaktadırlar.
Değerli liderlerimiz, lütfen Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, okulunuza verilecek donanımı (Etkileşimli Tahta, Tablet Bilgisayar vs.)yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda nasıl daha etkili kullanabileceğiniz hususunda düşününüz ve aşağıda verilen anahtar soruya cevap arayınız...

Anahtar soru: Eğitim liderleri, öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak için; öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

İyi çalışmalar diliyoruz... Saygılarımızla,

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU